Lover og regler rundt e-postmarkedsføring

Det er fullt lov å kjøpe e-postlister, men loven er streng når det kommer til e-postmarkedsføring. Så lenge man forstår regelverket kan man trygt benytte seg av denne høy-effektive markedsføringen lovlig og ryddig.

Du kan sende e-post til:

– En e-postadresse som ikke tilhører en fysisk person.
En slik e-postadresse kan f.eks være: post@firmanavn.no / firmapost@firmanavn.no. Så lenge e-postadressen ikke inneholder et navn, er det vanskelig å vite om den tilhører en fysisk person så iht markedsføringsloven kan du trykt sende til den adresse. De fleste oppføringer i våre lister er til en slik adresse.
– Dine kunder eller andre som aktivt har meldt seg på din e-postliste.

Du kan ikke sende e-post til:

– Fysiske personer uten å ha fått tillatelse til dette.
Men hvordan kan du vite at e-postadressen tilhører en fysisk person? Hvis adressen f.eks er: per.persen@firmanavn.no, så tilhører den etter alt å dømme en fysisk person. Hvis eier av den e-postadressen ikke har godkjent påmeldingen til e-postlisten din, er det altså ikke lov å sende reklame/nyhetsbrev til den adressen.

– Adresser oppsamlet fra en «tips en venn»-funksjon.

Den fulle teksten fra Forbrukerombudet finner du her: Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven § 2b.